Członkowie

Stan członków Spółdzielni na 31.12.2019r. wynosi 59 osób. Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna lub prawna.
Nowo przyjmujący się członek Spółdzielni zobowiązany jest wpłacić wpisowe w wysokości oraz posiadać jeden wkład członkowski według poniższego wykazu:

Dla członków fizycznych:

  • wpisowe 100 zł.
  • udział: 2500 zł.

Dla członków prawnych:

  • wpisowe: 1000 zł.
  • udział: 3000 zł.


Organy Spółdzielni:

 

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd



Skład Rady Nadzorczej w kadencji 2020/2024:

Przewodniczący:  Zdzisław Ostrzygało
Zastępca Przewodniczącego: Artur Roszkowski
Sekretarz:  Alina Jamiołkowska

Członek Rady: 

Anna Grochowska,
Piotr Brzozowski,
Renata Garbacik,
Wiesława Jastrzębska