Członkowie

Stan członków Spółdzielni na 20.06.2012r. wynosi 98 osób. Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna lub prawna.
Nowo przyjmujący się członek Spółdzielni zobowiązany jest wpłacić wpisowe w wysokości oraz posiadać jeden wkład członkowski według poniższego wykazu:

Dla członków fizycznych:

  • wpisowe 100 zł.
  • udział: 2500 zł.

Dla członków prawnych:

  • wpisowe: 1000 zł.
  • udział: 3000 zł.


Organy Spółdzielni:

 

  • Zgromadzenie przedstawicieli
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd
  • Zebrania Grup Członkowskich


Na Zebraniach Grup Członkowskich w roku 2016 zostało wybranych 17 Przedstawicieli.
Na Zgromadzeniu Przedstawicieli wybrano Radę Nadzorczą w składzie 7 osobowym.

Skład Rady Nadzorczej w kadencji 2016/2020:

Przewodniczący:  Wanda Stasiewicz
Zastępca Przewodniczącego: Irena Szulc
Sekretarz:  Alina Jamiołkowska

Członek Rady:  
Irena Wyszyńska,
Tadeusz Perkowski,
Lucyna Urban,
Ewa Wasilewska