Członkowie

Stan członków Spółdzielni na 31.12.2019r. wynosi 59 osób. Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna lub prawna.
Nowo przyjmujący się członek Spółdzielni zobowiązany jest wpłacić wpisowe w wysokości oraz posiadać jeden wkład członkowski według poniższego wykazu:

Dla członków fizycznych:

  • wpisowe 100 zł.
  • udział: 2500 zł.

Dla członków prawnych:

  • wpisowe: 1000 zł.
  • udział: 3000 zł.


Organy Spółdzielni:

 

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • ZarządSkład Rady Nadzorczej w kadencji 2020/2024:

Przewodniczący:  Artur Roszkowski
Zastępca Przewodniczącego: Anna Grochowska,
Sekretarz:  Alina Jamiołkowska

Członek Rady: 

Wiesława Jastrzębska