Zarząd

Sekretariat  Tel: 85 715 27 24   E-mail: sekretariat@spolemlapy.pl

Prezes Zarządu JOANNA ŁUKAWSKA   E-mail: prezes@spolemlapy.pl