Zarząd

Janusz Jasiński - Prezes Zarządu                Tel: 604-087-689  E-mail: prezes@spolemlapy.pl
Krystyna Sołowianiuk - Pełnomocnik        Tel: 694-499-931  E-mail: glownaksiegowa@spolemlapy.pl