O firmie


Początki Spółdzielni to rok 1908, kiedy to zostało założone pierwsze Stowarzyszenie Spółdzielcze pod nazwą „Kooperatywa” zwane także „Polskim Sklepem”. Jego założycielem był Konstanty Jagieliński i Witold Wesołowski. Po trzyletnim okresie przerwy spowodowanej wydarzeniami I wojny światowej, Spółdzielnia w 1918r. wznowiła swoją działalność.

Pod koniec 1945r. zrzeszała 258 członków, prowadziła 1 sklep spożywczy i 1 punkt rozdzielczy artykułów z przydziału.

W 1949r. Spółdzielnia przyjęła nazwę Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Kolejarz” w Łapach. Jej pierwszy prezesem został Henryk Przybyszewski a przewodniczącym Rady Nadzorczej Witold Sucharzewski.

W 1957r. Spółdzielnia posiadała już 22 sklepy, restaurację, masarnię, piekarnię mechaniczną i WWG.

Z dniem 28.06.1983r. Spółdzielnia została zarejestrowana jako samodzielna jednostka pod nazwą „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łapach.

W 2002r. Spółdzielnia przystąpiła do sieci sklepów „Jaskółka”, decyzja ta okazała się trafna, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Systematycznie przeprowadza się remonty i modernizacje placówek, gdyż dzisiejszy klient zwraca uwagę na estetykę wnętrz, wyposażenie, ekspozycję towarów i ceny. We wszystkich placówkach obrotu i produkcji środków spożywczych został wprowadzony HACCP. S-nia zrzeszona jest w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie. 

W latach 2020-2022 nasze sklepy przeszły metamorfozę i obecnie należą do sieci sklepów GAMAm formacie Partnerskiego Serwisu Detalicznego.